Sandalēm no -20% līdz -40% Zibizpārdošana: no -30%

Iepirkšanas Noteikumi | Distances Līgums

2. PIRKŠANAS - PĀRDOŠANAS LĪGUMS

2.1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs internetveikalā noformē un veic pasūtījumu.

2.2. Noslēdzot Pirkšanas – pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā preču sortiments, to cenas, kā arī citi noteikumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam un var tikt mainīti tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.3. Pirkšanas – pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti LIBERI datu bāzē.

Loading ...