Sandalēm no -20% līdz -40% Zibizpārdošana: no -30%

Iepirkšanas Noteikumi | Distances Līgums

3. PIRCĒJA TIESĪBAS

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces internetveikalā LIBERI, ievērojot šos noteikumus.

3.2. Pircējs patur tiesības atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrupadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

3.3. 3.2 punktā atrunātās tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta vai nav izmainīts tās vizuālais izskats, kā arī tā nav tikusi lietota.

Loading ...