Sandalēm no -20% līdz -40% Zibizpārdošana: no -30%

Iepirkšanas Noteikumi | Distances Līgums

5. PĀRDEVĒJA SAISTĪBAS

5.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kuru darbošanās nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi interneta veikalā LIBERI pasludinātie nosacījumi.

5.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt Pircēja izvēlētā piegādes veidā, vadoties pēc nosacījumiem, kurus nosaka šie Noteikumi.

5.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju.

5.4. Kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā LIBERI iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, pirms tam informējot Pircēju. Pārdevējs var piedāvāt analoģisku preci. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 2 darba dienu laikā.

5.5. Pārdevējs var neatgriezt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs neuzrāda apliecinājumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājies pirmais.

Loading ...