Sandalēm no -20% līdz -40% Zibizpārdošana: no -30%

Iepirkšanas Noteikumi | Distances Līgums

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie iepirkšanās noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pircēja (turpmāk - Pircējs) un pārdevēja (turpmāk – LIBERI) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus preču iegādei, to apmaksai, piegādes un atgriešanas nosacījumus un kārtību, kā arī citus ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā Liberi.lv (turpmāk Liberi.lv) saistītos noteikumus.

1.2. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kura ir reģistrējusies Liberi.lv kā pircējs un /vai noformējusi pasūtījumu.
Liberi.lv var iepirkties:

1.2.1. Rīcībspējīga fiziska persona, kura ir sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;
1.2.2. Nepilngadīga persona no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad tā ir emancipēta;
1.2.3. Juridiskā persona

1.3. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkties Liberi.lv.

1.4. LIBERI patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informēts Liberi.lv vietnē. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc Pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.

1.5. LIBERI tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.

Loading ...