Sandalēm no -20% līdz -40% No -20% VISIEM apģērbiem

Iepirkšanas Noteikumi | Distances Līgums

8. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

8.1. Pircējam, pasūtot preces, ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.

8.2. Pircējam ir pienākums saņemt preces pašam. Ja Pircējs pats preces nevar saņemt, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas preču piegādes dēļ neatbilstošai personai.

8.3. Parasti Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi sadaļā “Preču piegāde“ norādītajos termiņos.

8.4. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā  "Preču piegāde"

8.5. Papildu komisijas maksa 1.10 EUR-1.40 EUR tiek aprēķināta pasūtījumiem, ja Pircējs ir izvēlējies veikt pasūtījuma apmaksu tā saņemšanas brīdi (kurjeram vai pakomātā).

8.6. Cenas var mainīties saskaņā ar spēkā esošo partneru priekšlikumiem

8.7. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai piegādātas nelaikā trešo personu vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

8.8. Saņemot preci pakomātā, Klients saņem īsziņu par preces gatavību saņemšanai konkrētajā pakomātā.

8.9. Par preces saņemšanas pierādījumu kalpos saņemšanas akts vai e-pasta apstiprinājums, ka paciņa ir saņemta un izņemta no pakomāta.

8.10. Sāņemot preci no kurjera, klients paraksta POD (Sūtījuma piegādes apliecinājumu), kas apliecina, ka klients ir saņēmis sūtījumu.

8.11. Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādā veidā ārēji bojāts), Pircējam ir pienākums to atzīmēt faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, un Pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas sūtījuma pārkāpumu aktu. Ja Pircējs neizpilda šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības preču bojājumu dēļ, ja tādu bojājumu izveidošanās pamatojums nav rūpnīcas brāķis vai arī preču komplektācijas neatbilstība, ja šīs neatbilstības iespējams konstatēt, aplūkojot preces ārpusi.

8.12. Ja Pircējs, saņemot sūtījumu, pamana kādu preču neatbilstību, rūpniecības brāķi vai citus preču defektus, par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Ja sūdzība par neatbilstošu preču kvalitāti tiek apstiprināta un Pircējs atgriež neatbilstošas kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci, apmaksājot arī atgriešanas izdevumus.

8.13. Pircējiem, kas sūtījumus saņem Omniva un DPD pašapkalpošanās terminālos, pamanot neatbilstības, ir pienākums par to nekavējoties informēt SIA LIBERI

8.14. Pasūtījums tiek nodots tālākai izpildei tikai no tā brīža, kad pārdevēja kontā ir ieskaitīta pirkuma naudas summa.

8.15. Preču pavadzīme par precēm, kas ir pasūtītas Liberi.lv, izvēloties piegādi ar kurjerpastu vai pakomātiem, tiek nosūtīta Pircējam elektroniski uz viņa pasūtījumā norādīto elektronisko adresi

8.16. Sūtot ar Latvijas pasts starpniecību, sūtījumu ir iespējams apdrošināt. Apdrošināšanas izmaksas sastāda 2% no pasūtījuma vērtības, un to sedz Pircējs.

8.17. Sūtot ar EMS starpniecību, nav iespējams papildus apdrošināt sūtījumus. Automātiskā apdrošināšana 134 EUR apmērā iekļauta piegādes cena.

Loading ...