Iepirkšanas Noteikumi | Distances Līgums

Cienījamais klient,

Lūdzam Jūs pirms pasūtījuma uzmanīgi izlasīt šos noteikumus. Noformējiet pasūtījumu tikai tad, ja pilnībā saprotat un piekrītat zemāk izklāstītajiem noteikumiem.

Šo līgumu savstarpēji slēdz SIA "LIBERI"

turpmāk tekstā LIBERI un Pircēju, kurš veic pirkumu Liberi.lv interneta veikalā.

Distances līguma nosacījumi attiecas uz visiem Liberi.lv interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem.

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums Jums ērtajā veidā:

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie iepirkšanās noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pircēja (turpmāk - Pircējs) un pārdevēja (turpmāk – LIBERI) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus preču iegādei, to apmaksai, piegādes un atgriešanas nosacījumus un kārtību, kā arī citus ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā Liberi.lv (turpmāk Liberi.lv) saistītos noteikumus.

1.2. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kura ir reģistrējusies Liberi.lv kā pircējs un /vai noformējusi pasūtījumu.
Liberi.lv var iepirkties:

1.2.1. Rīcībspējīga fiziska persona, kura ir sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;
1.2.2. Nepilngadīga persona no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad tā ir emancipēta;
1.2.3. Juridiskā persona

1.3. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkties Liberi.lv.
1.4. LIBERI patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informēts Liberi.lv vietnē. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc Pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.
1.5. LIBERI tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.

2. PIRKŠANAS - PĀRDOŠANAS LĪGUMS

2.1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs internetveikalā noformē un veic pasūtījumu.
2.2. Noslēdzot Pirkšanas – pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā preču sortiments, to cenas, kā arī citi noteikumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam un var tikt mainīti tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
2.3. Pirkšanas – pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti LIBERI datu bāzē.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces internetveikalā LIBERI, ievērojot šos noteikumus.
3.2. Pircējs patur tiesības atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrupadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
3.3. 3.2 punktā atrunātās tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta vai nav izmainīts tās vizuālais izskats, kā arī tā nav tikusi lietota.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

Ja pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt interneta veikala darbībai, datu drošībai, tad Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja piekļuvi tiešsaistes veikalam LIBERI.

5. PĀRDEVĒJA SAISTĪBAS

5.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kuru darbošanās nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi interneta veikalā LIBERI pasludinātie nosacījumi.
5.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt Pircēja izvēlētā piegādes veidā, vadoties pēc nosacījumiem, kurus nosaka šie Noteikumi.
5.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju.
5.4. Kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā LIBERI iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, pirms tam informējot Pircēju. Pārdevējs var piedāvāt analoģisku preci. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 2 darba dienu laikā.
5.5. Pārdevējs var neatgriezt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs neuzrāda apliecinājumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājies pirmais.

6. PREČU CENA

6.1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas

6.2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.

6.3. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. 

6.4. Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā “Preču piegāde“.

6.5. Valstīm, kuras neietilpst Eiropas savienībā tiek piemērots 0% PVN likme.

7. APMAKSAS NOTEIKUMI

7.1. Pircējs var apmaksāt savu pasūtījumu, izmantojot šādus apmaksas veidus:

7.1.1. Samaksa ar skaidru naudu kurjeram, saņemot preci 

7.1.1.1 Izvēloties attiecīgo apmaksas veidu tiek piemērota papildus komisijas maksas - 0.99 EUR

7.1.2. Ar bankas karti, saņemot preci Omniva pakomātos;

7.1.2.1 Izvēloties attiecīgo apmaksas veidu tiek piemērota papildus komisijas maksas - 0.99 EUR

7.1.3. Veicot pārskaitījumu uz SIA LIBERI norādītiem rekvizītiem. Rekvizīti norādīti pasūtīuma apstiprināšanas e-pastā.

7.1.3.1 Papildus komisija izmantojot šo apmaksas veidu netiek piemērota.

7.1.4. Ar maksājumu kartēm - VISA, MasterCard:

7.1.4.1 Maksājumi notiek EUR. Valūtas konvertācijas kursu nosaka emitenta banka

7.1.4.2 Sīkāka informācija par maksājumu apstrādi pieejama šeit:

7.1.4.3 Papildus komisija izmantojot šo apmaksas veidu netiek piemērota.

7.1.5. Caur PayPal sistēmu: sīkāka informācija pieejama vietnē www.paypal.com;

7.1.5.1 Papildus komisija izmantojot šo apmaksas veidu netiek piemērota.

7.1.6. Uz nomaksu, izmantojot līzinga partneru pakalpojumus;

8. PREČU / PAKALPOJUMU PIEGĀDES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

8.1. Pircējam, pasūtot preces, ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.
8.2. Pircējam ir pienākums saņemt preces pašam. Ja Pircējs pats preces nevar saņemt, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas preču piegādes dēļ neatbilstošai personai.
8.3. Parasti Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi sadaļā “Preču piegāde“ norādītajos termiņos.
8.4. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegt sadaļā – Preču piegāde
8.5. Papildu 0.99 EUR komisijas maksa tiek aprēķināta pasūtījumiem, ja Pircējs ir izvēlējies veikt apmaksu kurjeram vai Omniva pakomātā.
8.6. Cenas var mainīties saskaņā ar spēkā esošo partneru priekšlikumiem

8.7. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai piegādātas nelaikā trešo personu vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
8.8. Saņemot preci Omniva vai DPD pakomātā, Klients saņem īsziņu par preces gatavību saņemšanai konkrētajā pakomātā.
8.9. Par preces saņemšanas pierādījumu kalpos saņemšanas akts vai e-pasta apstiprinājums, ka paciņa ir saņemta un izņemta no pakomāta.
8.10. Sāņemot preci no kurjera, klients paraksta POD (Sūtījuma piegādes apliecinājumu), kas apliecina, ka klients ir saņēmis sūtījumu.
8.11. Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādā veidā ārēji bojāts), Pircējam ir pienākums to atzīmēt faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, un Pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas sūtījuma pārkāpumu aktu. Ja Pircējs neizpilda šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības preču bojājumu dēļ, ja tādu bojājumu izveidošanās pamatojums nav rūpnīcas brāķis vai arī preču komplektācijas neatbilstība, ja šīs neatbilstības iespējams konstatēt, aplūkojot preces ārpusi.
8.12. Ja Pircējs, saņemot sūtījumu, pamana kādu preču neatbilstību, rūpniecības brāķi vai citus preču defektus, par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Ja sūdzība par neatbilstošu preču kvalitāti tiek apstiprināta un Pircējs atgriež neatbilstošas kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci, apmaksājot arī atgriešanas izdevumus.
8.13. Pircējiem, kas sūtījumus saņem Omniva un DPD pašapkalpošanās terminālos, pamanot neatbilstības, ir pienākums par to nekavējoties informēt SIA LIBERI
8.14. Pasūtījums tiek nodots tālākai izpildei tikai no tā brīža, kad pārdevēja kontā ir ieskaitīta pirkuma naudas summa.

8.15. Preču pavadzīme par precēm, kas ir pasūtītas Liberi.lv, izvēloties piegādi ar kurjerpastu vai pakomātiem, tiek nosūtīta Pircējam elektroniski uz viņa pasūtījumā norādīto elektronisko adresi

8.16. Sūtot ar Latvijas pasts starpniecību, sūtījumu ir iespējams apdrošināt. Apdrošināšanas izmaksas sastāda 2% no pasūtījuma vērtības, un to sedz Pircējs.
8.17. Sūtot ar EMS starpniecību, nav iespējams papildus apdrošināt sūtījumus. Automātiskā apdrošināšana 134 EUR apmērā iekļauta piegādes cena.

9. PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

9.1. Pircējam ir tiesības apmainīt preci:

9.1.1. Apmainīt preci pret jebkuru citu var 1 mēneša laikā!
9.1.2. Ja Pircējs vēlas apmainīt preci, tai jābūt tās sākotnējā, oriģinālā izskatā un stāvoklī - bez lietošanas pazīmēm vai netīrumiem (apaviem jābūt oriģinālajā kastē un apģērbiem ar birkām).
9.1.3. Pircējam jāpievieno dokuments, kas apliecina preces iegādi: čeku vai preču pavadzīmi.
9.1.4. Pircējam jāaizpilda anketa, kas ir pieejama ŠEIT. Ja anketu nav iespējas izdrukāt vai nosūtīt uz e-mail, Pircējs brīvā formā rakstiski apraksta preces apmaiņas iemeslus, kā arī modeli, kuru vēlas iegūt tās vietā.
9.1.5. Pircējs var uzreiz noformēt jaunu pasūtījumu Liberi.lv, komentāros norādot iepriekšējā pasūtījuma numuru. Pasūtītā prece uzreiz tiks rezervēta Pircējam un nosūtīta uz pasūtījumā norādīto adresi, tiklīdz LIBERI saņems maināmo preci.
9.1.6. Preces atgriešanas izmaksas sedz klients (ārpus Latvijas). Latvija un Lietuvā preču atgriežšana ar Omniva pakomātiem ir BEZMAKSAS.
9.1.7. Jaunas preces piegādi Pircējam apmaksā LIBERI (spēkā tikai piegādēm Latvijas teritorijā). Piegādi uz citām valstīm sedz klients.

9.2. Pircējam ir tiesības atgriezt preci

9.2.1. Pircējs var atgriezt jebkuru preci LIBERI 14 dienu laikā no preces iegādes brīža.
9.2.2. Nauda tiks atgriezta Pircējam 5 darba dienu laikā no brīža, kad LIBERI saņems atgriezto preci.
9.2.3. Precei jābūt tās sākotnējā, oriģinālam izskatā un stāvoklī - bez lietošanas pazīmēm ai netīrumiem (apaviem jābūt oriģinālajā kastē un apģērbiem ar bikrām).
9.2.4. Pircējam jāpievieno dokuments, kas apstiprina pirkumu - čeku vai preces pavadzīmi.
9.2.5. Pircējam jāaizpilda anketa, kas ir pieejama ŠEIT. Ja anketu nav iespējams atrast, Pircējs brīvā formā rakstiski apraksta atgriešanas iemeslus, kā arī norāda savu konta numuru, uz kuru vēlas saņemt naudu par atgriežamo preci.
9.2.6. Preces atgriešanas izmaksas sedz klients (ārpus Latvijas). Latvija un Lietuvā preču atgriežšana ar Omniva pakomātiem ir BEZMAKSAS. Piegādes izmaksas netiek atmaksātas.

9.3. Atgriežamo preci Pircējs nosūta LIBERI, izmantojot Omniva vai Latvijas Pasta pakalpojumus:

9.3.1. Omniva - Rīgas T/C Minska pakomāts (Nīcgales iela 2, Rīga). Sūtījuma saņēmēja telefona numurs - 29406727
9.3.2. Ar Latvijas pasta starpniecību uz adresi: SIA LIBERI, Braslas iela 29A Rīga, LV-1084

9.4. Pamanot ražošanas brāķi vai brāķi preces ekspluatācijas laikā Pircējam jārīkojas šādi:

9.4.1. Uzrakstīt uz elektronisko pastu [email protected], kā arī pievienot brāķētās preces fotogrāfijas.
9.4.2. Acīmredzama brāķa gadījumā nav nepieciešams nosūtīt atpakaļ brāķēto preci.
9.4.3. E-pasta vēstulei un sūtījumam pievienot preces iegādes dokumentu - čeku vai preces pavadzīmi.
9.4.4. Lai saņemtu naudu par brāķēto preci, Pircējam jāaizpilda anketa, kas atrodama šeit ŠEIT. Ja anketu nav iespējams atrast, Pircējs brīvā formā apraksta brāķi, pieprasot atgriezt naudu par brāķēto preci.
9.4.5. Aizpildīto anketu lūdzu nosūtiet uz [email protected]
9.4.6. Gadījumā, ja prece būs jāatgriež LIBERI veikalam, un tai tiks konstatēts brāķis, LIBERI kompensēs Pircējam preces sūtīšanas izmaksas.

9.5. Apmaiņa vai atgriešana Patērētāju Tiesību ietvaros

9.5.1. Saskaņā ar 1999. gada 18. marta likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 27. pantu patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes dienas.
9.5.2. Pretenzijas pieteikuma termiņš precei ir 2 gadi, kura laikā, ja izrādās, ka apaviem vai apģērbam ir bijusi kāda ražotāja pieļautā nepilnība LIBERI izskata iespēju no novērst.
9.5.3. Ar Patērētāju tiesībām (spēkā no 2016 gada 1. janvāra) var iepazīties šeit
9.5.4. Ar pilnu likuma versiju var iepazīties šeit

10. PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA (PRIVĀTUMA POLITIKA)

10.1. Pircējs, kurš lieto Liberi.lv vietni, piekrīt esošajai Konfidencialitātes politikai un personīgo datu apstrādes noteikumiem.
10.2. Personas datu ieguve un izmantošana

10.2.1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras LIBERI ar personas piekrišanu no tās iegūst, lai apstrādātu pieprasījumu.
10.2.2. Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

10.2.2.1. sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Pircēja vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) Liberi.lv vietnē;
10.2.2.2. no klienta konta Liberi.lv vietnē vai izmantojot sīkdatnes;
10.2.2.3. veicot pirkumus Liberi.lv, sniedzot kontaktinformāciju vai sūtot ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (Nepieciešamie personas dati var būt Pircēja vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);

10.3. Citu ziņu ieguve

10.3.1. LIBERI veic arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.

10.4. Iegūto klienta personas datu izmantošana

10.4.1. Iegūtos personas datus LIBERI izmanto, veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar Pircēju parakstītais līgums vai pieprasījumi.
10.4.2. Labākai klientu apkalpošanai LIBERI informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust saviem sadarbības partneriem, kuru pienākums ir preču piegāde. Trešajām pusēm nododamie dati var būt: Pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.

10.5. Iegūto Pircēja personas datu labošana

10.5.1. Klienta identificēšanai un saziņai, iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt Liberi.lv vietnē: Mans konts -> Rediģēt Profilu.
LIBERI apņemas nodrošināt iegūto Pircēja personas datu precizitāti un pareizumu.

10.6. Pircēja personas datu aizsardzība

10.6.1. LIBERI veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus.

10.7. Piekļuve Pircēja personas datiem

10.7.1. Pircējam, rakstveidā iesniedzot pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

10.7.1.1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
10.7.1.2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
vai jebkurā laikā, saņemt datus, kādi bija sniegti mūsu mājas lapā.

10.8. Drošība

10.8.1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Liberi.lv apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
10.8.2. Lai aizsargātu Pircēja intereses, LIBERI nodrošina:

10.8.2.1. - godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
10.8.2.2. - personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
10.8.2.3. - tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
10.8.2.4. - precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

10.8.3. Pircējam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

10.9. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

10.9.1. LIBERI patur sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to pastāvīgos klientus.
10.9.2. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu, kā arī gadījumos, kad Pircējs vēlas pilnībā dzēst savus datus, Pircējs var sazināties ar LIBERI, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]

10.10. Vispārīgi datu apstrādes noteikumi

10.10.1. Veicot apmaksu ar kredītkartēm, visas operācijas par kredītkaršu datiem tiek veiktas caur sertificētiem uzņēmumiem VISA un MasterCard servisiem. Karšu datu apstrāde notiek atbilstošā servisa vietnē, savukārt gala apmaksas apstiprinājums tiek ievadīts bankas lapā. LIBERI nav pieejas Pircēja ievadītajai konfidenciālajai informācijai, kā tikai saņemot apmaksas apstiprinājumu.
10.10.2. Liberi.lv izmantošanas laikā automātiski tiek apkopoti dažādi tehniski dati, tai skaitā IP adresi, sīkdatnes, meklēšanas vēsture un citi. Pircējs var iestatīt savu meklēšanas sistēmu tādējādi, lai sīkdatnes netiktu saglabātas.
10.10.3. Pircējs piekrīt tam, ka LIBERI ir tiesības nodot Pircēja personīgos datus, lai izpildītu pasūtījumu, trešajām pusēm: piemēram kurjera servisiem, pasta organizācijām, elektrosakaru operatoriem.

10.11. Pircēja personīgās informācijas apkopošanas mērķi

10.11.1. Apstrāde, lai izpildītu pasūtījumu un par to informētu pasūtītāju.
10.11.2. Atgriezeniskās saites uzturēšana ar lietotāju.
10.11.3. Lietotāju datu pilnības un atbilstības apstiprināšana.
10.11.4. Lietotāju informēšana par produkcijas jaunumiem, speciāliem piedāvājumiem, informāciju par cenām, jaunumu un citas informācijas izsūtīšanai.
10.11.5. Piedāvāt Pircējam efektīvu klienta un tehnisko atbalstu gadījumos, ja radušās problēmas saistītas ar interneta-veikala izmantošanu.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.
11.2. Šie Noteikumi un Pušu attiecības saistībā ar šiem Noteikumiem tiek piemēroti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.
11.3. Visas domstarpības, kas radušās šo Noteikumu izpildes dēļ, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
11.4. Puses ir atbrīvotas no saistībām saskaņā ar šo Noteikumu izpildi, ja to izpildi kavē neparedzētie apstākļi, kas nav pakļauti Pušu gribai, tai skaitā:

11.4.1. Ugunsgrēki, sprādzieni, vētras un citas stihiskās nelaimes un dabas katastrofas, kuras neļauj izpildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
11.4.2. Negadījumus vai apstākļus, kurus līguma Puses (Puse) nevar kontrolēt un kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
11.4.3. Valdības vai varas rīcību, kura neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuras dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta.

Loading ...